نعیــم مجموعه معــادن و فرآوری سنگ

نعیــم مجموعه معــادن و فرآوری  سنگ

مدیریت: حاج عباس خراسانی و پسران

تولیدکننده: گرانیت سبز شاداب و مرمریت

کرم و رویال ارومیه

وب سایت: www.naeem-stone.com
تلفن: 031-33804616 , 031-33801156
نمابر 031-33800075
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1182661
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33804616 , 031-33801156