مدیریت: عباسی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن – لیموئی

تلفن: 031-33802362
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-8710943 , 0913-1069854
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33802362