مدیریت: غفورزاده

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، روبروی کارخانه آرد مطهر

 

تلفن: 031-33804948
نمابر 031-33802445
تلفن همراه: 0913-1052344
031-33804948