مدیریت: خلیلپور

تولیدکننده: تراورتن رنگی ماکو و مرمریترنگی خوی

 

تلفن: 0443-4227602
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان غربی، خوی، جاده سلماس، بالاتراز استخر شادی‌آور
آدرس کارخانه: آذربایجان غربی، خوی، جاده تبریز، 12کیلومتری جاده ولدیان
تلفن همراه: 0914-1612369
آذربایجان غربی، خوی، جاده سلماس، بالاتراز استخر شادی‌آور
0443-4227602