نماسنگ شرق (گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام)

نماسنگ شرق  (گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام)

مدیریت: علی فلاحتی شرق

بهره بردار معدن و تولیدکننده ســنگهای

مرمریت کاشمر، مرمریت بجستان و کدکن

وب سایت: www.behengam.com
تلفن: 0513-88582861 , 021-88549564
نمابر 021-88549562
آدرس دفتر مرکزی:  مشــهد، کیلومتر 15جاده فریمان، بعد از بهشت رضا دفتر مشــهد: خیابان امام رضا، امام رضای / آدرس2 : تهــران، خیابان ولــی عصر (عج)، خیابان شــهید مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی، پلاک 303، طبقه 2 29، پلاک 39، واحد 7
تلفن همراه: 0915-51100 35-36-37, 0912-1775386, 0912-1342706
0513-88582861 , 021-88549564