نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: تفت

بهرهبردار: شركت صنعت و معدن نما سنگ

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار بوستان، گلبن 4، سنگبری سامان سنگ

تلفن: 02156231132
تلفن همراه: 09181659264
02156231132