نو سرخ هفتومان

نو سرخ هفتومان

موقعيت: 350 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت معدنی كاوش سنگ انارک

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان ونک، ساختمان آینه ونک، واحد 506، طبقه 5، پلاک 110

تلفن: 021-88786595
021-88786595