نگاره سنگ تاو

نگاره سنگ تاو

مدیریت: سید مرتضی بحرینی

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: negarehsangtaw@yahoo.com
وب سایت: www.negarehsangtav.com
تلفن: 051-36671099 , 051-36679099
نمابر 051-36677099
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی، آزادی 115، روبروی کارخانه صابون طلا
تلفن همراه: 1065017 -0912 (بحرینی)
مشــهد، بزرگراه آســیایی، آزادی 115، روبروی کارخانه صابون طلا
051-36671099 , 051-36679099