نگین سنگ کویر

نگین سنگ کویر

مدیریت: احمد کریمی

تولیدکننده: انــواع تراورتن، مرمریت و لایم

استون به صورت هوند و آنتیک و انواع تایل

آدرس ایمیل: info@neginstone.com
وب سایت: www.neginstone.com
تلفن: 031-33802240 , 031-36612075, 031-46412211
نمابر 031-33802256 , 031-36639770
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، صنایع سنگ نگین / اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، نگین سنگ کویر
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، صنایع سنگ نگین / اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، نگین سنگ کویر
031-33802240 , 031-36612075, 031-46412211