نگین سنگ کویر

نگین سنگ کویر

مدیریت: احمد کریمی

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت و لایم استون به صورت هوند و آنتیک و انواع تایل

آدرس ایمیل: info@neginstone.com
وب سایت: www.neginstone.com
تلفن: 031-36612075 * 031-46412211
نمابر 031-36639770
آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20، صنایع سنگ نگین تلفن 03133802240 : نمابر 03133802256 ** آدرس کارخانه 2: اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، نگین سنگ کویر
031-36612075 * 031-46412211