مدیریت: مسعود طهماسبی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی و قیچی و آنتیک

آدرس ایمیل: neginstone-tahmasebi@yahoo.com
تلفن: 021-44148100 * 021-44117176
نمابر 021-44144220
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان حکیم غــرب، بلوار علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 21
تلفن همراه: 0912-1020690
تهران، اتوبان حکیم غــرب، بلوار علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 21
021-44148100 * 021-44117176