نگین ماشین سازی

نگین ماشین سازی

مدیریت: حبیب

تولیدکننده: انواع دستگاههای سنگبری
(ساب و قله بر)

تلفن: 031-33801922
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 گچ، روبروی رومینا بتن آدرس2: اصفهان، محمودآباد، خیابان12، پمپ گاز، جنب سنگبری چهلستون
تلفن همراه: 09131008088 (حبیب)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 گچ، روبروی رومینا بتن آدرس2: اصفهان، محمودآباد، خیابان12، پمپ گاز، جنب سنگبری چهلستون
031-33801922