مدیریت: حب علی

تولیدکننده: مرمریت، تراورتن، گرانیت

 

تلفن: 031-33804352 , 031-33804936 , 031-36611889
نمابر 031-36614032
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، چهارباغ بالا، کوچه مسجدالرضا، ساختمان آرین
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1157617
اصفهــان، چهارباغ بالا، کوچه مسجدالرضا، ساختمان آرین
031-33804352 , 031-33804936 , 031-36611889