نیکان (لرزاده)

نیکان (لرزاده)

مدیریت: علی لرزاده

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای تراورتن

ساختمانی

 

تلفن: 086-43363615 , 086-43363616 , 086-43230670
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری نیکان آدرس کارخانه 2 : محلات، دو راهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، سنگبری یزدان آدرس کارخانــه 3 : محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری بهارستان
تلفن همراه: 0918-3663226 , 0918-1663042 , 0918-1691493
محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری نیکان آدرس کارخانه 2 : محلات، دو راهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، سنگبری یزدان آدرس کارخانــه 3 : محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری بهارستان
086-43363615 , 086-43363616 , 086-43230670