مدیریت: شیاسی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: reza_shiasy@yahoo.com
تلفن: 021-56232555
نمابر 021-56232855
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 45 جـاده قــم، حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک9
تلفن همراه: 0910-1148832
تهران، کیلومتر 45 جـاده قــم، حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک9
021-56232555