مدیریت: مهرابی

توزیع‌کننده: انواع سنگ ساختمانی فرآوری با مدرنترین ماشین‌آلات و صادرات

آدرس ایمیل: info@nikostone.com
وب سایت: www.nikostone.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان امام علی، به سمت بهشت زهرا، شهر سنگ
تلفن همراه: 0912-2774033 * 0930-6774033
تهران، انتهای اتوبان امام علی، به سمت بهشت زهرا، شهر سنگ