هاتف صنایع سنگ

هاتف صنایع سنگ

مدیریت: دباغی

تولیدکننده: ماربل (تراورتن، مرمریت)

تلفن: 031-33800654
نمابر 031-33800655
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
تلفن همراه: 0912-3616933
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
031-33800654