مدیریت: مرتضی قناعت

واردات و توزیع انواع ماستیک و ساینده‌های ماربل و گرانیت

تلفن: 031-33801566
نمابر 33801565 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24
تلفن همراه: 0913-1185129 : 0913-3005441
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24
031-33801566