موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شرکت کیمیاگران معادن تفت

آدرس بهره یردار: یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه، سنگبری دانا

تلفن همراه: 0913-1526187