(انبار سنگ)

مدیریت: افشار

آدرس ایمیل: doskoolehafshar2@gmail.com
تلفن: 021-56236476 , 021-56236477 , 021-56236467
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان قــم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6، اولین فرعی سمت راست، پلاک 2/5
تلفن همراه: 1056422 -0912 و 6994979-0912 (مدیر فروش)
اتوبان قــم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6، اولین فرعی سمت راست، پلاک 2/5
021-56236476 , 021-56236477 , 021-56236467