مدیریت: حسن زاده

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت

تلفن: 031-33809323 , 031-33802407
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-4323032 , 0913-1197819
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33809323 , 031-33802407