مدیریت: علی هزاره

تولیدکننده: انــواع ســنگهای تراورتــن،

مرمریــــت، نی ریز، گرانیت (اپن، کابینت،

پله، نما، کف)

تلفن: 051-36655834 و 36585878-051
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، بعد از پلیس راه امام‌هادی، آزادی 115، داخل میلان، صنایع سنگ هزاره
تلفن همراه: 0915-1328638
مشهد، جاده سنتو، بعد از پلیس راه امام‌هادی، آزادی 115، داخل میلان، صنایع سنگ هزاره
051-36655834 و 36585878-051