استان آذربایجان شرقی

موقعيت: آذرشهر، روستای هفت چشمه

نوع سنگ: مرمریت طوسی

بهرهبردار: شركت سیما سنگ شرق

آدرس بهرهبردار: آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، شهرک سلیمی، انتهای 45 متر اول، شرکت سیما سنگ

آدرس ایمیل: simasang@yahoo.com
وب سایت: www.simasang.ir
تلفن: 22920272 -021
نمابر 22920275 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستجردی، ساختمان پژمان طبقه 5، واحد 14
تلفن همراه: 0912-8159257
تهران بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستجردی، ساختمان پژمان طبقه 5، واحد 14
22920272 -021