مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع تراورتن رنگی و مرمریت

 

 

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غب، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، روبه روی آسمان یکم
آدرس کارخانه: قم، جاده کاشان، کیلومتر 12
تلفن همراه: 4511909 -0912 و 4045023-0901
تهران، شهرک غب، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، روبه روی آسمان یکم
4511909 -0912 و 4045023-0901