مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: اسلب، مرمریت، تراورتن، چینی

تلفن: 56233787 -021 و 56233797-021
آدرس دفتر مرکزی:  30 کیلومتری اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، پلاک1212 / آدرس کارخانه2: 30 کیلومتری اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، فاز توسعه، بلوار خواجه نصیر طوسی، شقایق 4
تلفن همراه: 2038694 -0912 و 2712816-0912
 30 کیلومتری اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، پلاک1212 / آدرس کارخانه2: 30 کیلومتری اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، فاز توسعه، بلوار خواجه نصیر طوسی، شقایق 4
56233787 -021 و 56233797-021