مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن سفید، کرم، تنه درختی، شکلاتی

تلفن: 031-33808446
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 16
تلفن همراه: 4020553 -0913 (روح الهی) و 1017105-0913 (علیجانی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 16
031-33808446