موقعیت: تکاب

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: مرادی

آدرس بهرهبردار: اروميه، بلوار ارشاد، بالاتر از صنایع و معادن، پلاک 27، طبقه دوم

تلفن همراه: 0914-1414494