هنر سنگ آرسا

هنر سنگ آرسا

مرکز تخصصی سیانسی و واتر جت
مدیریت: صفاری
تولید کننده: معرق سنگ و سرامیک، برش
آهن، شیشه سنگ و سرامیک، طراحی و اجرای نماهای لوکس، روشــویی، قرنیز، کانترتاپ، دیوارهای دکوراتیو

instagram:@arsa_art_stone

تلفن: 021-56236353
نمابر 021-56236352
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمسآباد، بلوار گلستان، گلشن 13، پلاک 2
تلفن همراه: 0912-3134700  _ 0912-1141557
تهران، شهرک صنعتی شمسآباد، بلوار گلستان، گلشن 13، پلاک 2
021-56236353