هنر سنگ طراحان

هنر سنگ طراحان

مدیریت: حمیدرضا حاتمی

طراحی و تولید معرق سنگ

آدرس ایمیل: info@hatamco.com
وب سایت: www.hatamco.com
نمابر 021-55226022-7
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 5 جاده قدیم قم، روبروی پالایشگاه تهران، خیابان شهرسنگ، انتهای خیابان ششم، پلاک 28
تهران، کیلومتر 5 جاده قدیم قم، روبروی پالایشگاه تهران، خیابان شهرسنگ، انتهای خیابان ششم، پلاک 28