هوای فشرده تبریز صنایع

هوای فشرده تبریز صنایع

مدیریت:حسن ظهوری

تولیدکننده: کمپرسورهای صنعتی اسکرو و تجهیزات جانبی

آدرس ایمیل: info@havayefeshordeh.com
وب سایت: www.havayefeshordeh.com
تلفن: 041-32459497-8
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به پلیس راه، شهرک صنعتی غرب، فاز 2
تلفن همراه: 0914-9084824
تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به پلیس راه، شهرک صنعتی غرب، فاز 2
041-32459497-8