واتر جت موتیف

واتر جت موتیف

مدیریت: ساسانی

معرق سنگ

آدرس ایمیل: waterjetmotif@yahoo.com
نمابر 021-56230383
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان قــم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 19، پلاک 7
تلفن همراه: 0912-2219070
اتوبان قــم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 19، پلاک 7