مدیریت: میقانی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن، گرانیت، مرمریت

تلفن: 051-36664010
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، خیابان شهید جراح 8، قطعه 11
تلفن همراه: 0915-1115871 , 0915-1133790
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، خیابان شهید جراح 8، قطعه 11
051-36664010