موقعيت: تهران، كيلومتر 17 جاده مخصوص

كرج، كيلومتر 10 جاده ســایت داروپخش،

روستای ازگی

نوع سنگ: لاشه و شن و ماسه

بهرهبردار: شركت صبح احرار

آدرس بهرهبردار: تهران، ميدان هفت تير، خيابان شهيد سرتيپ لطفی، پلاک9، طبقه 5

تلفن: 021-88307114 : 021-88831900
021-88307114 : 021-88831900