وزین‌ هاشمی صنایع سنگ

وزین‌ هاشمی صنایع سنگ

مدیریت: هاشمی

تولیدکننده: تراورتن ابیانه و شکلاتی و انواع

مرمریت

تلفن: 031-33802208
نمابر 031-3380040
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1123744
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33802208