موقعيت: 210 كيلومتری غرب اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شرکت کان پژوهان جنوب

آدرس بهرهبردار: تهران، خیابان جمالالدین اسدآبادی، خیابان 68، پلاک 15، واحد 4

تلفن: 02122332768
تلفن همراه: 09121161972
02122332768