مدیریت: اصغری

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای تراورتن

(کرم، شکلاتی، دودی)

تلفن: 031-33802211
نمابر 031-33800333
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد)
تلفن همراه: 0913-1178570 , 0913-1178670
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد)
031-33802211