ونوس گروه کارخانجات و معادن

ونوس گروه کارخانجات و معادن

مدیریت: حسن روح الهی

تولیدکننده: گرانیت، مرمریت، تراورتن

 

وب سایت: www.venusgroup.ir
تلفن: 031-33807300-1
نمابر 031-33802822
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
031-33807300-1