مدیریت: برادران امینی

تولیدکننده: انواع تراورتن شــکلاتی، کرم –

مرمریت کوه سفید (شبنم)

تلفن: 025-33443222 , 025-33440021
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 10جاده کاشان، شهر سنگ، سی متری اول، دست راست، گلبن1
تلفن همراه: 0912-7494796 , 0912-1515367
قم، کیلومتر 10جاده کاشان، شهر سنگ، سی متری اول، دست راست، گلبن1
025-33443222 , 025-33440021