مدیریت: حیدرزاده

تولید سنگ ساختمانی و تزئینی، اجــرای

نمای کلاســیک، خدمات، CNC واتر جت

آدرس ایمیل: info@venice-stone.com
وب سایت: www.venice-stone.com
تلفن: 021-56236580
نمابر 021-56236571
آدرس دفتر مرکزی: شمس‌آباد، بلوار گلستان، انتهای گلشن4، سنگبری ونیز
تلفن همراه: 2842740 -0912 (یاسین) و 2164711-0912 (مهدی) همراه 1230284-0912 (ولی)
شمس‌آباد، بلوار گلستان، انتهای گلشن4، سنگبری ونیز
021-56236580