ویلا سنگ محلات

ویلا سنگ محلات

مدیریت: حسن قهرمانی

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: vilasang@yahoo.com
تلفن: 086-43242006
نمابر 086-43242007
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه 5
تلفن همراه: 0918-1663056
محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه 5
086-43242006