وینتر صنایع سنگ

وینتر صنایع سنگ

مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

نمابر 031-33800398
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی26 (ماهوت)
تلفن همراه: 0913-1123744
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی26 (ماهوت)
0913-1123744