موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: مسعود عشقی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خمینی شهر، بلوار امیرکبیر، کوی 110، بن دوم، پلاک 5

تلفن همراه: 4119098 -0912