مدیریت:هادی توکلی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 43324949 -086
نمابر 49485000 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، نیم‌ور، شهید بابایی، ابتدای جاده آتش‌پور
آدرس معدن: آدرس معدن1: نیمور، معدن عباسآباد آدرس معدن 2: کاشان، روستای نشلج، معدن مرمریت آدرس معدن 3: کاشان، روستای نابر، معدن تراورتن نسکافهای تلفن: 43324949-086
تلفن همراه: 1105885 -0912 : 1105775 -0912
محلات، نیم‌ور، شهید بابایی، ابتدای جاده آتش‌پور
43324949 -086