پارسه ماشین سازی

پارسه ماشین سازی

مدیریت: باباجانی

تولیدکننده: ماشین‌های سنگبری

 

 

 

تلفن: 33807118 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 50
تلفن همراه: 0913-1173690
اصفهان، محمودآباد، خیابان 50
33807118 -031