مدیریت: احمدی

عرضه کننده: مستقیم سنگ دهبید

آدرس ایمیل: arjanstone@gmail.com
وب سایت: www.arjanstonetrading.ir
تلفن: 77092755 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، انتهای بازار 55 کوهک، پلاک B14
تلفن همراه: 0912-1979588
تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، انتهای بازار 55 کوهک، پلاک B14
77092755 -021