پارسیان دهبید

پارسیان دهبید

مدیریت: عظیمی

تولیدکننده: دهبید

آدرس نمایشگاه : تهران، تهرانپارس، خیابان اتحاد، خیابان پنجم شرقی، پلاک13

وب سایت: www.azimi-dehbid-stone.com
تلفن: 021-22980935-7
تلفن همراه: 0912-1129854