پارسیان دهبید

پارسیان دهبید

مدیریت: عظیمی

تولیدکننده: مرمریــت صادراتی دهبید به صورت اسلب و تایل

آدرس ایمیل: parsian-stone@parsonline.com
تلفن: 021-22980935
آدرس دفتر مرکزی: تهرانپارس، ســازمان آب کوچه 2غربی
آدرس کارخانه: کیلومتر 50 جاده اصفهان- شیراز
تلفن همراه: 0912-1158352 , 0912-1129854 , 0912-1125646
تهرانپارس، ســازمان آب کوچه 2غربی
021-22980935