پارسیان (گروه سنگ قاسمی فر)

پارسیان (گروه سنگ قاسمی فر)

مدیریت عباس قاسمی فر

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، دره بخاری،

کرم همدان و مرمریت

آدرس ایمیل: info@ghasemifar.com
وب سایت: www.ghasemifar.com
تلفن: 086-43325095
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی نیم‌ور، صدف 1
آدرس معدن: نیم‌ور، معدن عباس‌آباد آدرس معــدن :2محلات، جــاده خمینی، معدن خاتم الانبیاء، دره بخاری آدرس معــدن :3همدان، معــدن تراورتن هوران سنگ زاگرس
شهرک صنعتی نیم‌ور، صدف 1
086-43325095