مدیریت:‌ هاشمی

تولیدکننــده: انواع ســنگ‌های کات بروکن (اره‌ای، گیوتین و آنتیک)

 

 

 

 

تلفن: 031-33804081
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 12 و 14 جنب سنگبری طاهر / شعبه 2: خیابان 14، روبروی سنگبری سعادت نو
تلفن همراه: 0913-3259884 و 7081285-0912 (هاشمی)
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 12 و 14 جنب سنگبری طاهر / شعبه 2: خیابان 14، روبروی سنگبری سعادت نو
031-33804081