مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن و مرمریت)

تلفن: 021-56233545-6
نمابر 021-56233547
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قــم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 14
تلفن همراه: 0912-3346742 , 0912-5503886
اتوبان تهران - قــم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 14
021-56233545-6